TERMENI ȘI CONDIȚII

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora.
S.C. Minet Conf S.R.L., proprietarul de drept și de fapt al site-ului somnexpert.ro, poate modifica oricând aceste prevederi, fără o notificare prealabilă. Cea mai recentă versiune poate fi găsită accesând pagina Termeni și condiții.

Datele de identificare ale operatorului

S.C. Minet Conf SRL, cu sediul social în Mun. Râmnicu Vâlcea, str. Cătăneștilor, nr. 49A, județul Vâlcea, telefon 0799923986, email contact@somnexpert.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr. J38/227/2001, CIF RO14040196, capital social 4760 RON, cont bancar RO41BACX0000004566539001 deschis la Unicredit Bank, sucursala Râmnicu Vâlcea.

Informații personale

Sunteți de acord ca furnizarea serviciilor sau produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare sau de introducere a informațiilor cerute. Informațiile furnizate trebuie sa fie corecte, exacte și complete. Optând pentru înregistrare, aveți obligația de a ne furniza corect numele, adresa și alte informații utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați meniul Editeaza cont din Contul meu.

Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale, sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. S.C. Minet Conf S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

În cazul în care vom constata că datele introduse nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau desființa contul dumneavoastră.

Dacă ați optat pentru primirea de informații privind produsele, ofertele, promoțiile Minet Conf SRL, sunteți de acord să primiți astfel de informații prin e-mail, telefon si poștă. În orice moment aveți dreptul de a reveni asupra opțiunii dvs., prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail contact@somnexpert.ro, prin completarea Formularului de sugestii și reclamații, sau prin urmarea indicațiilor (linkurilor) din respectivele newsletter (dezabonare).

Securitatea datelor personale

S.C. Minet Conf S.R.L. se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Datele dumneavoastră personale vor fi utilizate de către S.C. Minet Conf S.R.L. pentru confirmarea comenzilor și livrarea acestora, realizarea de rapoarte statistice pentru uzul S.C. Minet Conf S.R.L. Prin achiziționarea produselor sunteți de acord ca datele dvs cu caracter personal (nume, prenume, adresă, telefon, e-mail) să fie prelucrate de către Minet Conf S.R.L. Datele prelucrate nu sunt utilizate în scopuri de marketing direct. Nu colectăm date de trafic.

Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii.

Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. S.C. Minet Conf S.R.L. se angajează în fața clienților săi să nu furnizeze aceste date unor terțe persoane sau companii și să le utilizeze strict pentru uzul relației de afaceri dintre client și S.C. Minet Conf S.R.L., cu exceptia procesatorilor de plati si a companiilor de curierat care deservesc livrarile.

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. Confidențialitatea datelor personale transmise prin intermediul formularelor din magazinul online www.somnexpert.ro este asigurată de un certificat SSL.

S.C. Minet Conf S.R.L. se obligă să respecte drepturile dumneavoastră conferite de Regulamentul nr. 679/2016 , iar la cererea dumneavoastră transmisă la adresa str. Catanestilor, nr. 49A, Rm. Vâlcea, Vâlcea, Romania se obligă: să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date – și să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

S.C. Minet Conf S.R.L. certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu character personal si privind libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):

1.Dreptul de a fi informat = dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal de către operator;

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;
Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;
Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;
Dreptul la restricționarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;
Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către societate către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
Dreptul la opoziție = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice;
Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.
ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI Www.somnexpert.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL WWW.somnexpert.ro, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI Www.somnexpert.ro ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA LEGALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

Copyright

S.C. Minet Conf S.R.L. declară pe propria răspundere faptul că întreg conținutul de pe site-ul www.somnexpert.ro este original și că toate resursele folosite (imagini de produs, specificații, video, text etc.) sunt folosite cu acceptul sursei (producători, furnizor etc.), fără să încalce legea dreptului de autor. Pentru raportarea oricăror cazuri de încalcare a drepturilor de autor, www.somnexpert.ro vă pune la dispoziție adresa de e-mail contact@somnexpert.ro.

Întregul conținut al site-ului www.somnexpert.ro imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Minet Conf și a furnizorilor săi și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Minet Conf SRL a oricăror elemente enumerate mai sus va fi pedepsită conform legilor în vigoare.

Accesul la site

S.C. Minet Conf S.R.L. garantează oricărui utilizator accesul în interes personal pe acest site.
S.C. Minet Conf S.R.L. declară pe proprie răspundere că interzice în mod explicit și va interzice prin orice mijloace tehnice și legale aflate la dispoziția sa: descărcarea sau modificarea parțială sau integrală a site-ului www.somnexpert.ro, reproducerea parțială sau integrală a site-ului, copierea, vinderea sau exploatarea informațiilor din site în orice manieră, în scopuri comerciale sau contrare oricăror interese ale S.C. Minet Conf S.R.L., proprietarul de drept și de fapt al site-ului www.somnexpert.ro.

Descrierea produselor

S.C. Minet Conf S.R.L. declară pe propria răspundere că produsele pe care le vinde sunt produse originale. Produsele originale sunt oferite întocmai după cum sunt prezentate și oferite de producătorul lor, în limita stocului disponibil. Cumpărătorii sunt de acord în mod expres că produsele originale cumpărate prin intermediul acestui site sunt destinate uzului casnic.

S.C. Minet Conf S.R.L. nu poate garanta disponibilitatea în stoc în orice moment a tuturor produselor prezentate.
S.C. Minet Conf S.R.L. va informa consumatorul despre indisponibilitatea produselor; orice sume plătite de orice cumpărător în avans – fără a fi primit o confirmare a comenzii – vor fi rambursate de către S.C. Minet Conf S.R.L. în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 7 zile, în cazul în care Minet Conf S.R.L. nu poate onora comanda confirmată.

Cu acordul consumatorului, S.C. Minet Conf S.R.L. poate livra un produs sau serviciu similar de o calitate si preț echivalente cu cele solicitate inițial, în cazul indisponibilității produsului sau serviciului comandat. În caz contrar, se va recurge la rambursarea de către S.C. Minet Conf S.R.L. a sumei plătite de către consumator în termen de maxim 7 zile.

Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, fără să creeze obligații contractuale; cu toate precauțiile luate de S.C. Minet Conf S.R.L., produsele livrate pot diferi ușor de imagini în ceea ce privește culoarea, accesoriile, aspectul general, particular, etc., caz în care orice cumpărător poate renunța la achiziție.
S.C. Minet Conf S.R.L. declară faptul că toți producătorii produselor originale vândute prin intermediul site-ului www.somnexpert.ro și-au rezervat dreptul să modifice specificațiile tehnice și comerciale ale produselor fără notificare prealabilă.

S.C. Minet Conf S.R.L. nu iși asumă responsabilitatea pentru buna funcționare a surselor externe de conținut către care se fac trimiteri, nefiind în niciun fel implicat în gestionarea acestora – și își rezervă dreptul de a bloca accesul prin intermediul acestui site către acele domenii Internet care pot avea conținut ilegal sau dăunător.

Valoarea maximă a obligațiilor companiei S.C. Minet Conf S.R.L. față de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de S.C. Minet Conf S.R.L. de la acest client.

S.C. Minet Conf S.R.L nu este răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, referitoare la inclusiv, dar nelimitat: profitul nerealizat, imposibilitatea de utilizare sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă S.C. Minet Conf S.R.L a fost informat anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

a) posibilitatea sau imposibilitatea accesării website-ului de către utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp;
b) utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
c) accesul neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
d) declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
e) orice altă problemă legată de serviciile site-ului.
S.C. Minet Conf S.R.L își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment întreg conținutul acestui site fără o notificare prealabilă.

Prețuri

Prețurile produselor prezentate în site sunt exprimate în lei și includ TVA. Factura se trimite automat pe emailul pe care il mentionati in procesul de comanda. Nu trimitem factura tiparita.
Prețul de achiziție al produselor prezentat pe factură va fi același cu cel prezentat pe site la momentul efectuării comenzii.

Termenul de valabilitate al prețurilor și ofertei este cel menționat pe site-ul somnexpert.ro. În lipsa unei mențiuni, prețurile pot fi oricând modificate. De asemenea, prețurile pot suferi modificări zilnice, în funcție și de evoluția cursului valutar anunțat de Banca Națională a României.

Toată oferta și toate promoțiile sunt valabile în limita stocurilor disponibile. Promoțiile nu se cumulează sub nicio formă, unui produs aflat în promoție neputând a i se aplica și o altă reducere.

S.C. Minet Conf S.R.L își rezervă dreptul de a anula o comandă în cazul în care prețul produsului a fost introdus greșit în baza de date sau afișat greșit, livrarea nefiind încă efectuată.

Modalități de plată

Vă punem la dispoziție următoarele modalități de plată pentru comenzile dvs. la somnexpert.ro:

 1. Ramburs

Se plătește în numerar (cash) direct curierului care vă livrează.
Avantajul acestei metode de plată este că plătiți doar în momentul în care ajung efectiv produsele la dumneavoastră.
Valoarea de plată va include și taxele de livrare, dacă acestea au căzut în sarcina dumneavoastră (caz în care acestea vor fi incluse în valoarea facturii).
Cu toate că unele firme de curierat au POS-uri mobile ce vă oferă posibilitatea de a plăti cu cardul bancar în loc de numerar, vă rog notați că disponibilitatea acestui serviciu (POS mobil) depinde exclusiv de firmele respective de curierat, somnexpert.ro neavând nici o răspundere.

 1. Plata online cu Card

Se pot efectua plăți online cu cardul (personal sau al firmei).
Cardurile acceptate sunt cele emise sub siglele Visa (Classic și Electron), Mastercard și Maestro.
Nu se percepe nici un comision pentru tranzacții.
Procesatorul nostru de plăți online cu cardul impune comenzi de minim 100 lei.
Pentru finalizarea oricărei tranzacții trebuie furnizat:

 • codul cardului (toate cifrele de pe fața cardului, fără spații);
 • data de expirare;
 • ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripționate pe banda cu semnătura dumneavoastră.

Tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dvs. indiferent de valuta pe care o aveți în cont.
Noi nu solicităm și/sau stocăm niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.
Procesarea datelor de card se face prin serverele mobilpay.ro

 1. Ordin de plată

După ce finalizați comanda cu această modalitate de plată, veți primi pe email detaliile necesare în vederea efectuării plății (o factură proformă). Aceste detaliile sunt:

Beneficiar: S.C. Minet Conf S.R.L.
Cod unic de identificare (CUI) / Cod de înregistrare fiscală C.I.F.: RO14040196
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J38/227/29.06.2001
RON IBAN: RO41BACX0000004566539001 Banca Unicredit, sucursala Râmnicu Vâlcea
Pentru instituțiile de stat contul nostru în trezorerie este: RO62TREZ6715069XXX000556 deschis la Trezoreria Râmnicu Vâlcea.

Când efectuați plata, menționați la referință numărul comenzii. Aceasta ne va ajuta să identificăm mai ușor plata dumneavoastră.
Produsele vor fi expediate către dumneavoastră după ce vor intra banii în contul nostru bancar.

 1. Plata cu Card în (maxim 12) rate fără dobândă

Plata cu cardul în rate fără dobândă este valabilă pentru posesorii de carduri la următoarele bănci:

  • Banca Transilvania
  • Credit Europe
  • Garanti Bank
  • Alpha Bank
  • BRD Finance

Pentru a plăti online cu cardul în rate fără dobândă, în procesul de comandă selectați opțiunea “Plată online cu CARD-ul”.
Procesatorul nostru de plăți online cu cardul impune comenzi de minim 100 lei.
Dacă cardul dumneavoastră bancar aparține uneia dintre băncile de mai sus, aveti posibilitatea să alegeți până la 12 rate fără dobândă.
Plățile online cu cardul sunt procesate direct de către banca emitentă, prin intermediul platformei MobilPay. Sistemul de plată este securizat la cele mai înalte standarde, inclusiv 3D Secure.

Livrarea produselor

Minet Conf își rezervă dreptul să efectueze validarea comenzilor înainte de onorarea lor prin contactarea telefonică a clienților.

Minet Conf va efectua livrarea produselor doar pe teritoriul Romaniei.

Pentru comenzile mai mari de 250 lei, Minet Conf oferă transport gratuit oriunde în România indiferent de destinație.
Comenzile plasate pe site-ul www.somnexpert.ro sunt trimise prin curierat rapid în termen de 1-5 zile lucrătoare de la lansarea comenzii. Termenul estimat de livrare este mentionat in pagina fiecarui produs.

Taxa de transport pentru comenzile mai mici de 250, cu livrare la domiciliu, lei este în valoare de:

 • 14,99 lei pentru transportul pe curierat

Pentru comenzile mai mari de 250 lei, transportul la domiciliu este gratuit oriunde în România.

Taxa de transport pentru comenzile mai mici de 150 lei, cu livrare la locker Easy Box Sameday, lei este în valoare de:

 • 7,49 lei pentru livrare la locker EasyBox Sameday

Pentru comenzile mai mari de 150 lei, transportul pana la locker este gratuit.

Nu se va accepta decât o adresă de livrare pentru fiecare comandă.

S.C. Minet Conf S.R.L. își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de S.C. Minet Conf S.R.L. care includ dar nu se rezumă la: indisponibilitatea producătorului, acțiuni guvernamentale, impedimente de forță majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve.

În cazul în care clientul nu este găsit la adresa menționată, curierul nostru va face încă o încercare de a livra, după care comanda va fi returnată, clientul urmând să suporte costurile unei noi expediții, indiferent de valoarea produselor comandate.

S.C. Minet Conf S.R.L își rezervă dreptul de a anula o comandă în cazul în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost introduse greșit în baza de date, sau afișate greșit, livrarea nefiind încă efectuată.

Firmele de curierat nu livreaza coletele voluminoase si/sau grele in scarile blocurilor si nici la etajele acestora, livrarea facandu-se din masina curierului. Va rugam sa tineti cont de acest aspect pentru coletele voluminoase si/sau grele.

Dreptul de retragere

Poți returna produsul fără a fi nevoit să justifici decizia de returnare și fără penalități, în termen de maxim 14 zile calendaristice de la data primirii produsului.

Ai doua moduri la dispozitie pentru retragerea din contract:

Acest formular de retragere din contract este doar un model și nu este obligatoriu ca format.

In termen de maxim 2 zile (lucrătoare) veți primi răspunsul cu aprobarea retragerii din contract (cu eventuale detalii suplimentare care ar mai fi necesare).

Nu trimiteti produsele fara sa primiti mai intai acceptul nostru, intrucat receptia acestora va fi refuzata, iar respectivele produse se vor intoarce la Dvs.

Daca ati ales înlocuirea produsului cu alt produs comandat (sau ce urmează să-l comandati): acesta trebuie sa fie de o valoare cel puțin egală cu produsul returnat, cu obligația de a achita în avans diferența de preț.

Produsele vor fi returnate în starea lor originală, cu toate accesoriile și etichetele originale, prin orice firma de curierat, iar costul legat de returnarea produsului va fi suportat de către tine.
Ambalarea necorespunzătoare a produselor poate duce la deteriorarea acestora pe timpul transportului prin curierat si cade in răspunderea ta.
Minet Conf SRL nu este responsabil de ambalarea produselor returnate.

S.C. Minet Conf S.R.L. iti va returna toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea ta în termen de maxim 14 zile calendaristice de la recepționarea coletului returnat la sediul Minet Conf SRL, colete pentru care s-a aprobat retragerea din contract.
Returnarea sumelor se va face prin aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ți-ai exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare.

Nu se pot returna produse folosite.

În urma primirii produselor returnate (pentru care s-a aprobat retragerea din contract), SC MINET CONF SRL va verifica starea acestora, iar eventualele reparații necesare în vederea readucerii produselor la starea în care acestea pot fi vândute ca noi (inclusiv reparatiile pentru stricăciunile cauzate de transportul prin curier), vor fi deduse din suma de plată de restituit.

În urma verificării produselor returnate, daca se constata ca acestea sunt folosite, te vom contacta si iti vom prezenta dovezile respective, iar pentru acele produse ai posibilitatea sa le preiei de la noi in termen de 14 zile de la data la care v-am facut cunoscuta situatia, prin curierat, pe costul tau, altfel acestea vor fi distruse la expirarea termenului mentionat.

În cazul în care produsul l-ai cumpărat în rate cu cardul, rambursarea banilor se va face doar pe cardul cu care s-a efectuat achiziția.

În cazul returnării produselor care au beneficiat de serviciul de montaj asigurat de SomnExpert (sau de partenerii acestuia), costurile aferente montajului nu vor fi rambursate.

Produsele ale căror defecte sunt constatate după o perioadă de timp mai mare de 14 zile calendaristice, nu mai pot fi returnate prin procedura de retragere din contract. În această situație, defectele semnalate vor fi soluționate în conformitate cu termenii și condițiile înscrise în certificatul de garanție al produsului.

Produsele speciale, atipice, efectuate pe comandă speciala nu pot fi returnate.

In cazul in care returnati un produs fara produsele cadou care l-au insotit, va vom returna suma datorata mai putin contravaloarea produselor codou nereturnate.

Dacă ai cumpărat mai multe produse de același fel și vrei să le returnezi pe toate, asigură-te că doar unul a fost desigilat. Returul celorlalte produse se acceptă doar dacă sunt sigilate.

Dreptul de retragere din contract nu pate fi exercitat de catre clientii persone juridice (cu exceptia celor de tip consumator).

Garanții

Produsele livrate de SomnExpert sunt verificate riguros pentru a ne asigura că acestea corespund celor mai înalte standarde de calitate şi durabilitate, precum şi pentru a satisface dorinţele şi nevoile cât mai multor clienţi.

Produsul poate fi returnat din motive legate de calitate sau defecte de fabricaţie.
Produsul va fi reparat sau înlocuit gratuit cu altul nou ori se va restitui prețul plătit, conform legii nr. 449/2003 (privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora) şi a Ordonanţei nr. 21/1992 (privind protecţia consumatorilor).
Orice reparare sau înlocuire a produsului se va realiza într-o perioadă ce va fi stabilită de comun acord cu consumatorul, dar care nu va depăși 15 zile calendaristice de la returnarea produsului (când produsul ajunge în depozitul nostru).
Termenul de garanție al produsului se calculează de la livrarea/cumpărarea produsului.

Produsele comercializate pe site-ul nostru beneficiază de garanția legală de conformitate.

Produsele de folosință îndelungată vor beneficia și vor fi însoțite de certificat de garanție.
Certificatul de garanție, după caz:

 • va fi prezent în coletul expediat, alături de produs – sub forma unui document tipărit
 • se transmite în format digital (fisier .pdf) pe emailul menționat în procesul de cumpărare
 • va fi disponibil în Secțiunea Comenzi din Contul meu, la rubrica (coloana) Documente (doar comenzile care contin cel putin un produs purtator de garantie va avea disponibila coloana Documente)

Dacă constatați lipsa certificatului de garanție, va rugăm să ne contactați de îndată.

La formularea unei cereri de garantie, aveti obligatia de a ne prezenta factura si certificatul de garantie aferente produsului/produselor respective. In lipsa acestora, ne rezervam dreptul de a va refuza cererea Dumneavoastra.

În cazul in care Dumneavoastra refuzati primirea produsului reparat/inlocuit in garantie sau in cazul in care refuzati produsul pentru care reclamatia Dumneavoastra de garantie a fost gasita ca nefondata, va vom contacta si va vom prezenta dovada refuzului de la curier, iar produl respectiv aveți posibilitatea sa-l preluati de la noi in termen de 14 zile de la data la care v-am facut cunoscuta situatia, prin curierat, pe costul Dvs., altfel acesta va fi distrus la expirarea termenului mentionat.

Litigii

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

Orice litigiu apărut în legatură cu utilizarea acestui site va fi rezolvat pe cale amiabila. Dacă aveți probleme legate de o comandă, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau cu persoana cu care discutați, puteți lua legătura pentru o conciliere internă gratuită la adresa contact@somnexpert.ro.
În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor judecatorești.

Soluționarea online a litigiilor este disponibilă la: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO

Continuarea acțiunii dumneavoastră presupune acordul cu acești Termeni și Condiții.